Chuyên mục
Tìm kiếm
Liên kết website
Tra cứu công báo
Hình ảnh
Giới thiệu
Giới thiệu trung tâm

I.  QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP - CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM:

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Tư pháp thành phố (sau đây gọi tắt là Trung tâm), được thành lập theo Quyết định số 7620/QĐ-UB-NC ngày 18/12/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ tiếp nhận các tài sản là động sản, bất động sản, giấy tờ có giá và các quyền về tài sản được phép giao dịch để bán đấu giá theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu tài sản hoặc cá nhân, tổ chức được phép bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

 Nhân sự: Tổng số cán bộ công chức của Trung tâm là 26 người gồm 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc, các chuyên viên, kế toán. Trung tâm có 08 người là Đấu giá viên, trong đó có Ban Giám đốc.

            Cơ cấu tổ chức:

Công tác xây dựng và củng cố tổ chức luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Trung tâm. Trong năm 2015, Trung tâm đã thành lập các Phòng chuyên môn gồm Phòng Nghiệp vụ, Phòng Kế toán, Phòng Giao nhận, Phòng Hành chính – Tổ chức theo kết quả phê duyệt Đề án thành lập phòng chuyên môn, đồng thời bổ nhiệm 04 Trưởng phòng, 01 phó phòng chuyên môn, hiệu quả làm việc của Trung tâm vì vậy đã nâng cao hơn; đảm bảo thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở; cải tiến lề lối làm việc, phân công rõ trách nhiệm từng lĩnh vực, công việc chuyên môn; kết quả công tác không để xảy ra các vi phạm, yếu kém, trì trệ trong phạm vi được phân công.

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tại đơn vị, Trung tâm thường xuyên tổ chức trao đổi về kỹ năng nghiệp vụ trong các cuộc họp chuyên môn và trao đổi với các Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh, thành khác; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trước mắt và lâu dài, trong đó tập trung bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và  năng lực chuyên môn.

 

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, chú trọng đến công tác kiểm tra nội bộ, quản lý chặt chẽ việc chấp hành các quy định về thi hành công vụ, nghiệp vụ; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác, tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản. 

                  Giám đốc:          Ông Phạm Văn Sỹ - Thạc sỹ Hành chính công, Cử nhân luật.
                
  Phó giám đốc:    Ông Nguyễn Hữu Hùng- Cử nhân luật.

                  Phó giám đốc:    Ông Ngụy Cao Thắng- Thạc sỹ luật.

Hiện nay, theo quy định tại Nghị định số 17/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu gia tài sản, thì Trung tâm là đơn vị sự nghiệp duy nhất của Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có chức năng bán đấu giá các loại tài sản sau:

  • Tài sản nhà nước phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước;
  • Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm;
  • Tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án;
  • Tài sản là tang vật, phương tiện do vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
  • Tài sản là hàng hoá lưu giữ do người vận chuyển đường biển, đường hàng không, đường bộ lưu giữ tại Việt Nam;
  • Tài sản bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
  • Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức có yêu cầu bán đấu giá tài sản

II. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM:

   Ngay từ ngày đầu thành lập, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung xây dựng và triển khai ngay các mô hình hoạt động liên quan đến công tác bán đấu giá tài sản. Trong nỗ lực thu hút khách hàng của mình, Trung tâm không ngừng hoàn thiện cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, chuyên nghiệp và tận tình. Ngoài việc kiện toàn đội ngũ cán bộ và quản lý chặt chẽ việc chấp hành các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm; Trung tâm luôn chú trọng đảm bảo tốt việc phục vụ khách hàng, tránh lãng phí thời gian và gây phiền hà cho khách; thường xuyên kiểm tra, tiếp thu ý kiến đóng góp của khách hàng thông qua thùng thư góp ý đặt tại Trung tâm; công khai minh bạch thủ tục hồ sơ bán đấu giá của đơn vị; xây dựng nếp sống văn minh công sở. Bên cạnh đó, nhằm cải cách thủ tục hành chính, đổi mới công tác chuyên môn và nâng cao hiệu quả công việc, Ban Giám đốc Trung tâm còn quy định các Đấu giá viên được giao nhiệm vụ theo địa bàn phải chủ động đến nhận hồ sơ trực tiếp từ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu bán đấu giá tài sản.

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, Trung tâm không ngừng vận dụng sáng tạo trong phương pháp bán đấu giá như tổ chức bán đấu giá theo mô hình liên kết; tin học hóa công tác bán đấu giá tài sản; ký kết hợp đồng nguyên tắc về bán đấu giá tài sản đối với một số ngân hàng, tổng công ty...Đặc biệt, theo quy định của pháp luật thì việc bán đấu giá tài sản xử phạt hành chính ở cấp quận, huyện do Hội đồng bán đấu giá quận, huyện thực hiện. Tuy nhiên, trên thực tế, Hội đồng bán đấu giá quận, huyện không có Đấu giá viên nên ký Hợp đồng với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh để Trung tâm thực hiện toàn bộ việc tổ chức đấu giá mà không thu phí đấu giá.

Có thể nói trong những năm qua, hoạt động của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh đã đi vào nề nếp, nâng cao hiệu quả công tác bán đấu giá; quan hệ, lề lối làm việc, sự phối hợp trong công tác giữa Trung tâm và các cơ quan liên quan ngày càng tốt hơn, tạo điều kiện thuận lợi giải quyết cho hầu hết các hồ sơ bán đấu giá. Đến nay, Trung tâm là đơn vị dẫn đầu trong cả nước về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Số liệu thống kê về công tác bán đấu giá tài sản tại Trung tâm từ năm 1998 đến năm 2014:

 

Năm

Số lượng Hợp đồng bán đấu giá tài sản

Tổng giá trị

tài sản khởi điểm (VND)

Tổng giá trị

tài sản bán được(VND)

Chênh lệch

(VND)

1998

155

26.637.141.701

29.051.241.300

2.380.699.599

1999

139

91.841.644.103

98.448.129.750

6.606.485.647

2000

149

57.145.155.000

63.980.101.000

6.834.946.000

2001

89

65.917.816.862

76.129.037.200

10.211.220.338

2002

122

68.949.408.895

85.220.813.980

16.271.405.085

2003

85

176.643.999.315

188.492.094.853

11.848.095.538

2004

127

232.987.435.228

246.038.910.700

13.051.475.472

2005

120

86.869.656.959

93.845.187.000

6.975.530.041

2006

188

373.846.337.407

381.580.363.200

7.734.025.793

2007

196

484.978.340.311

579.615.806.600

94.637.466.289

2008

248

747.074.747.518

849.412.307.606

102.337.560.088

2009

192

565.600.986.850

654.553.389.738

88.952.402.888

2010

229

559.454.138.325

597.035.347.559

37.581.209.234

2011

206

1.236.614.201.843

1.288.486.517.000

51.872.315.157

 2012

2013

2014 

 2015

 251

260

311

345 

 436.338.236.101

678.360.170.436

1.248.736.631.936

2.159.237.539.310 

 466.072.039.915

700.913.007.223

1.325.332.339.275

3.137.758.971.000 

29.733.803.814

22.552.836.787

76.595.707.339

 978.521.431.690


III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

Với phương châm "Phục vụ tận tình, hiệu quả và đúng pháp luật", trong những năm tới Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp để đảm bảo sự phát triển bền vững. Cụ thể như sau:

- Từng bước hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, nhân sự của Trung tâm ( dự kiến tăng lên 50 người theo sự phát triển của Trung tâm);

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và việc giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của Trung tâm;

- Tăng cường công tác cải cải hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng; chủ động đến với khách hàng, cung cấp nhiều dịch vụ thuận lợi và tiện ích cho khách hàng;

 

-  Xây dựng trụ sở hiện đại, khang trang để đáp ứng yêu cầu phát triển của Trung tâm trong tương lai;

- Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động bán đấu giá tài sản; tin học hóa hoạt động bán đấu giá, tiến tới áp dụng thí điểm việc bán đấu giá trên mạng Internet;

- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000;

            -  Tập trung xây dựng và quảng bá thương hiệu của Trung tâm, xây dựng Trung tâm trở thành một đơn vị bán đấu giá có quy mô và uy tín nhất trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản ở nước ta.

 

 

@ Bản quyền thuộc về Trung Tâm Dịch Vụ Bán Đấu Giá Tài Sản
Địa chỉ : 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình - ĐT: 38119849 - Fax: 38113220