Chuyên mục
Tìm kiếm
Liên kết website
Tra cứu công báo
Hình ảnh
ĐỘNG SẢN - Động sản đang được giao dịch tại Trung tâm
Tài sản lưu động, gồm 03 Danh mục:

Nguyên vật liệu tồn kho (chỉ, sợi, vải, phụ liệu, hóa chất, nhiên liệu, phụ tùng của ngành dệt may…), Thành phẩm tồn kho (vải, quần áo các loại…) và Bán thành phẩm tồn kho (thun, bord tay, cổ áo, vải bán thành phẩm…).

Giá khởi điểm: 5.192.684.820 đồng (chưa bao gồm thuế VAT).

Ghi chú: Người mua được tài sản bán đấu giá tự chịu chi phí vận chuyển, đồng thời có trách nhiệm nộp các loại phí, thuế và các chi phí khác theo quy định.

Xem tài sản: ông Quốc, số điện thoại: 0903.786.102.

Hạn chót đăng ký: 11 giờ 00 ngày 11/5/2017. Bán đấu giá: ngày 12/5/2017. 

@ Bản quyền thuộc về Trung Tâm Dịch Vụ Bán Đấu Giá Tài Sản
Địa chỉ : 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình - ĐT: 38119849 - Fax: 38113220